Spółdzielnia Socjalna Koronowianka powstała na terenie gminy Koronowo. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Koronowo w powiecie Bydgoskim.


koronowo 1Koronowo położone jest 23 km na północ od Bydgoszczy w rozległym zakolu rzeki Brdy. Samo miasto leży w dolinie otoczonej wzgórzami na południowym skraju Borów Tucholskich. W śród sosnowych lasów występuje szereg malowniczych jezior połączonych w kompleks Zalewu Koronowskiego.


Czyste środowisko przyrodnicze, dobry stan infrastruktury technicznej i społecznej czyni Gminę Koronowo atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem do życia mieszkańców i rekreacji dla turystów.

 

  

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka powstała na mocy uchwał: 

  • Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27.11.2013 Nr XLII/400/13
  • Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28.11.2013 Nr 358/XXXII/13


W uzasadnieniu uchwał wskazano że powołanie Spółdzielni Socjalnej jest alternatywą misji w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

koronowo 2W dniu 16.01.2014 Odbyło się zebranie założycielskie na którym przedstawiciele Gminy Koronowo i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy podjęli uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej , uchwali jej Statut oraz dokonali wyboru Zarządu.

Procedura rejestracyjna Spółdzielni w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy zakończona została wpisem do KRS w dniu 24.03.2014. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.05.2014r.

Nasza misja

Stworzenie alternatywy dla osób bezrobotnych, chcących podjąć zatrudnienie, w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych w Spółdzielni.

pieczyskaSpółdzielnia Socjalna daje szanse na zatrudnienie osobom bezrobotnym często bez prawa do zasiłku, osobom niepełnosprawnym a tym samym uzyskania dochodu, poprawy sytuacji materialnej swojej rodziny. Praca w Spółdzielni wpływa na wzrost samooceny zatrudnionych w niej osób oraz uczestniczenia w życiu społecznym.

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kpowes.org.pl